مهندس مهدی مهرورز

فارغ التحصیل  مهندسی نرم افزار

هم بنیان گذاری گالری انزو

مشاوره سئو عربی عمار

هم بنیان گذار میلان استودیو

مدیر تیم طراحی و محتوای میلان استودیو

تالیفات من

سئو داخلی - انتشارات ایثارگران

سئو خارجی - انتشارات ایثارگران